Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2013

ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΓΑ - ΠΩΣ ΘΑ ΤΟ ΔΗΛΩΣΕΤΕ

Η αίτηση υποβάλεται ηλεκτρονικά στη σελίδα
http://www.gsis.gr

αφού πρώτα έχει υποβληθεί η φορολογική σας δήλωση

Θα χρειαστείτε οπωσδήποτε:

ΑΜΚΑ δικό σας και τέκνων
ΑΦΜ
Αριθμό Οικογενειακής Μερίδας
Αριθμό Δημοτικού Διαμερίσματος
ΙΒΑΝ λογαριασμού τραπέζης

ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΓΑ ΣΕ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
1. εισαγωγή στη σελίδα  http://www.gsis.gr και επιλογή ΕΝΤΥΠΟ Α21 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

2. Εισαγωγή ονόματος χρήστη και κψδικού πρόσβασης

3. Είσοδος
 4.Ξεκινάτε με το πλήκτρο 1. Όταν συμπληρώσετε όλα τα πεδία της καρτέλας 1, ανοίγετε την καρτέλα 2 τη συμπληρώνεται κ.ο.κ μέχρι την καρτέλα 4.

5. Σε κάθε καρτέλα συμπληρώνετε ΟΛΑ τα πεδία, είτε πληκτρολογώντας είτε επιλέγοντας από τις λίστες. Τέλος πατήστε το "ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ"

6. Συμπληρώστε το ΙΒΑΝ του λογαριασμού σας και πατήστε ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Ένας πίνακας για να υπολογίστε αν δικαιούστε επίδομα:
Προσοχή αθροίστε τα ΚΑΘΑΡΑ εισοδήματα των δύο συζύγων.
Ανάλογα με το πλήθος των παιδιών συμβουλευτείτε τον πίνακα για να δείτε ποια κατηγορία επιδόματος δικαιούστε.

Οικογένεια με 2 γονείς ΚΑΙκατηγορία Α εισόδημα 
κατηγορία Β
κατηγορία Γ
1 παιδί
έως 9.000
έως 18.000
έως 27.000
2 παιδιά
έως 10.000
έως 20.000
έως 30.000
3 παιδιά
έως 11.000
έως 22.000
έως 33.000
4 παιδιά
έως 12.000
έως 24.000
έως 36.000
5 παιδιά
έως 13.000
έως 26.000
έως 39.000
6 παιδιά
έως 14.000
έως 28.000
έως 42.000Ολόκληρο το σχετικό άρθρο εδώhttp://3teknoi.blogspot.gr/2013/06/n.html


Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013

ΝΕΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΚNΩΝ


ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΓΑ

ΝΟΜΟΣ 4093/2012 , ΦΕΚ 222 Α' /12-11-2012 IA.2.Α΄ κατηγορία λαμβάνει όλο το επίδομα
Β΄ κατηγορία λαμβάνει τα 2/3 του επιδόματος
Γ΄ κατηγορία λαμβάνει τα 1/3 του επιδόματος

Προσοχή αθροίστε τα ΚΑΘΑΡΑ εισοδήματα των δύο συζύγων.
Ανάλογα με το πλήθος των παιδιών συμβουλευτείτε τον πίνακα για να δείτε ποια κατηγορία επιδόματος δικαιούστε.

Οικογένεια με 2 γονείς ΚΑΙ


κατηγορία Α
εισόδημα 
κατηγορία Β
κατηγορία Γ
1 παιδί
έως 9.000
έως 18.000
έως 27.000
2 παιδιά
έως 10.000
έως 20.000
έως 30.000
3 παιδιά
έως 11.000
έως 22.000
έως 33.000
4 παιδιά
έως 12.000
έως 24.000
έως 36.000
5 παιδιά
έως 13.000
έως 26.000
έως 39.000
6 παιδιά
έως 14.000
έως 28.000
έως 42.000
Προσοχή αθροίστε τα ΚΑΘΑΡΑ εισοδήματα.
Ανάλογα με το πλήθος των παιδιών συμβουλευτείτε τον πίνακα για να δείτε ποια κατηγορία επιδόματος δικαιούστε.

Οικογένεια με 1 γονέα ΚΑΙ


κατηγορία Α
εισόδημα
κατηγορία Β
κατηγορία Γ
1 παιδί
έως  7.000
έως  14.000
έως  21.000
2 παιδιά
έως  8.000
έως  16.000
έως  24.000
3 παιδιά
έως  9.000
έως  18.000
έως  27.000
4 παιδιά
έως  10.000
έως  20.000
έως  30.000
5 παιδιά
έως  11.000
έως  22.000
έως  33.000
6 παιδιά
έως  12.000
έως  24.000
έως  36.000 
Το πλήρες ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων υπολογίζεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων ως εξής:

1 παιδί :    40 € ανά μήνα
2 παιδιά:   80 € ανά μήνα
3 παιδιά  130 € ανά μήνα
4 παιδιά: 180 € ανά μήνα
Για κάθε επιπλέον παιδί + 60 € ανά μήναΔηλαδή

κατηγορία Α (3/3)
κατηγορία Β (2/3)
κατηγορία Γ (1/3)
1 παιδί
40 € ανά μήνα
26 € ανά μήνα
13 € ανά μήνα
2 παιδιά
80 € ανά μήνα
53 €
26 €
3 παιδιά
130 € ανά μήνα
86 €
43 €
4 παιδιά
180 € ανά μήνα
120 €
60 €
5 παιδιά
240 € ανά μήνα
160 €
80 €
6 παιδιά
300 € ανά μήνα
200 €
100 €
πλήρες κείμενο με παραδείγματαΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΓΑ


ΝΟΜΟΣ 4093/2012 , ΦΕΚ 222 Α' /12-11-2012 IA.2.

ΕΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΚNΩΝ

Θεσπίζεται ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων, το οποίο αντικαθιστά τα παλαιότερα οικογενειακά επιδόματα και δίδεται από το πρώτο κιόλας παιδί.

Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων χορηγείται κατόπιν αίτησης και καταβάλλεται από την 1η του επόμενου μήνα υποβολής της.

Α΄ υπολογίστε τον οικογενειακό συντελεστή σας
Ο πρώτος γονέας = 1
ο δεύτερος γονέας = 1/3
κάθε εξαρτώμενο τέκνο = 1/6

αθροίστε τους συντελεστές για όλα τα μέλη της οικογένειας.
Το αποτέλεσμα είναι κλάσμα και ονομάζεται «κλίμακα ισοδυναμίας»

Β΄ υπολογίστε το ισοδύναμο εισόδημα
Αθροίστε τα καθαρά (όχι τα ακαθάριστα) ετήσια εισοδήματα των συζύγων για το τρέχον έτος.
Διαιρέστε το άθροισμα δια του κλάσματος της «κλίμακας ισοδυναμίας»
Το νέο αποτέλεσμα ονομάζεται «ισοδύναμο εισόδημα»

Γ’ βρείτε το ποσοστό που δικαιούστε

Κατηγορία      «ισοδύναμο εισόδημα»                   λαμβάνει
(Α)                                           έως   6.000                πλήρες επίδομα
(Β)                   από   6.001    έως 12.000                2/3 του επιδόματος
(Γ)                   από 12.001    έως 18.000                1/3 του επιδόματος


Δ΄  Το πλήρες ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων υπολογίζεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων ως εξής:

1 παιδί :    40 € ανά μήνα
2 παιδιά:   80 € ανά μήνα
3 παιδιά  130 € ανά μήνα
4 παιδιά: 180 € ανά μήνα
Για κάθε επιπλέον παιδί + 60 € ανά μήνα


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Οικογένεια με 2 γονείς και 3 παιδιά
Ετήσιο καθαρό εισόδημα του συζύγου 15.000 €
Ετήσιο καθαρό εισόδημα της συζύγου 11.000 €

Α΄ υπολογίστε τον οικογενειακό συντελεστή σας

μπαμπάς
μαμά
1ο παιδί
2ο παιδί
3ο παιδί
(άθροισμα)
οικογενειακός συντελεστής ή
«κλίμακα ισοδυναμίας»
1
+ 1/3
+ 1/6
+ 1/6
+ 1/6
= 11/6


Β΄ υπολογίστε το ισοδύναμο εισόδημα
Αθροίστε τα καθαρά (όχι τα ακαθάριστα) ετήσια εισοδήματα των συζύγων για το τρέχον έτος.
Διαιρέστε το άθροισμα δια του κλάσματος της «κλίμακας ισοδυναμίας»
Το νέο αποτέλεσμα ονομάζεται «ισοδύναμο εισόδημα»
15.000+11.000 = 26.000 €
26.000 διά 11/6 = 14.181,81
«ισοδύναμο εισόδημα» = 14.181,81

Γ’ βρείτε το ποσοστό που δικαιούστε

Κατηγορία      «ισοδύναμο εισόδημα»                   λαμβάνει
(Α)                                           έως   6.000                πλήρες επίδομα
(Β)                   από   6.001    έως 12.000                2/3 του επιδόματος
(Γ)                   από 12.001    έως 18.000                1/3 του επιδόματος

Σύμφωνα με τον πίνακα το παράδειγμα ανήκει στην κατηγορία (Γ) και λαμβάνει το 1/3 του επιδόματος

Δ΄ Το πλήρες επίδομα για 3 παιδιά είναι 130 € ανά μήνα.
Άρα η οικογένεια του παραδείγματος λαμβάνει το 1/3 των 130 € δηλαδή 43,33 € ανά μήνα.


Tο ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων καταβάλλεται για τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας του ή το 19ο έτος εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση. Ειδικά, για τα τέκνα που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), το επίδομα καταβάλλεται μόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους που προβλέπεται
από τον οργανισμό της κάθε σχολής και σε καμία περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου
έτους της ηλικίας τους. Επιπλέον, ως εξαρτώμενα τέκνα για θεμελίωση του δικαιώματος λήψης του επιδόματος, λαμβάνονται υπόψη τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και το απορφανισθέν τέκνο ή τα απορφανισθέντα τέκνα που αποτελούν ιδία οικογένεια και επήλθε
θάνατος και των δύο γονέων.

Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου ή υπαίτιας εγκατάλειψης των τέκνων του και οριστικής διακοπής της συγκατοίκησης ή διαζυγίου, το επίδομα καταβάλλεται σε όποιον έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων. Το επίδομα καταβάλλεται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και στον πατέρα, ο οποίος έχει ένα ή περισσότερα ζώντα τέκνα από διαφορετικούς γάμους, καθώς και τα νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα από τον ίδιο, εφόσον όμως έχει την αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους και η μητέρα δεν επιδοτείται για τα παιδιά της αυτά.

Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων χορηγείται κατόπιν αίτησης και καταβάλλεται από την 1η του επόμενου μήνα υποβολής της. Για τη διακοπή του επιδόματος, λόγω συμπλήρωσης των οριζομένων στην παράγραφο 3, κατά περίπτωση, ορίων, ως ημέρα γέννησης των τέκνων θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου τους έτους γέννησής τους και, προκειμένου περί φοιτητών ή σπουδαστών, η λήξη του ακαδημαϊκού ή σπουδαστικού έτους.

Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων χορηγείται στις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων εφόσον έχουν μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ευρίσκονται στην Ελλάδα:
α) Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,
β) ομογενείς αλλοδαπούς που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν δελτίο ομογενούς,
γ) πολίτες κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,
δ) πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) και Ελβετούς πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,
ε) αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, Α΄201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, Α΄125),
στ) ανιθαγενείς, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών (ν. 139/1975, Α΄ 176),
ζ) δικαιούχους του ανθρωπιστικού καθεστώτος,
η) πολίτες άλλων κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.

Το επίδομα της παρούσας υποπαραγράφου δεν προσμετράται στο καθαρό, ετήσιο, οικογενειακό εισόδημα και απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.


1 γονιός + 1 παιδί = 7/6
1 γονιός + 2 παιδιά = 8/6
1 γονιός + 3 παιδιά = 9/6
1 γονιός + 4 παιδιά = 10/6
1 γονιός + 5 παιδιά = 11/6
1 γονιός + 6 παιδιά = 12/6

2 γονείς + 1 παιδί = 9/6
2 γονείς + 2 παιδιά = 10/6
2 γονείς + 3 παιδιά = 11/6
2 γονείς + 4 παιδιά = 12/6
2 γονείς + 5 παιδιά = 13/6
2 γονείς + 6 παιδιά = 14/6


ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ
1 παιδί
9/6
2 παιδιά
10/6
3 παιδιά
11/6
4 παιδιά
12/6
5 παιδιά
13/6
6 παιδιά
14/6
7 παιδιά
15/6
8 παιδιά
16/6


ΕΝΑΣ ΓΟΝΙΟΣ ΚΑΙ
1 παιδί
7/6
2 παιδιά
8/6
3 παιδιά
9/6
4 παιδιά
10/6
5 παιδιά
11/6
6 παιδιά
12/6
7 παιδιά
13/6
8 παιδιά
14/6
ΚΑΘΑΡΟ


ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ


ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ
Α
Β
Γ
Α
Β
Γ
1
1,5
9000
18000
27000
6000
12000
18000
2
1,666666667
10000
20000
30000
6000
12000
18000
3
1,833333333
11000
22000
33000
6000
12000
18000
4
2
12000
24000
36000
6000
12000
18000
5
2,166666667
13000
26000
39000
6000
12000
18000
6
2,333333333
14000
28000
42000
6000
12000
18000ΚΑΘΑΡΟ


ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ


ΕΝΑΣ ΓΟΝΙΟΣ
Α
Β
Γ
Α
Β
Γ
1
1,166666667
7000
14000
21000
6000
12000
18000
2
1,333333333
8000
16000
24000
6000
12000
18000
3
1,5
9000
18000
27000
6000
12000
18000
4
1,666666667
10000
20000
30000
6000
12000
18000
5
1,833333333
11000
22000
33000
6000
12000
18000
6
2
12000
24000
36000
6000
12000
18000