Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2009

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Χορηγείται από τον ΟΓΑ στη μητέρα για το τρίτο παιδί (και για κάθε παιδί μετά το τρίτο) εφάπαξ ποσό 2.000 €. (ΝΟΜΟΣ 3454/2006 ΦΕΚ 75Α άρθρο 1, αίτηση της μητέρας στον ανταποκριτή του ΟΓΑ με ειδικό πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για χρήση ΟΓΑ, σχετική σελίδα ΟΓΑ)

Χορηγείται από τον ΟΓΑ μηνιαίο επίδομα 42,70 € για κάθε παιδί τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας μέχρι την ηλικία των 23 ετών. (NOMOΣ 3631/2008 ΦΕΚ 6Α)

Ειδικά για το τρίτο παιδί μηνιαίο επίδομα 170,86 € μέχρι την ηλικία των 6 ετών. (ΝΟΜΟΣ 2459/1997 ΦΕΚ 17Β άρθρο39)

Απαλλαγή από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών (υπέρ ΟΓΑ για σύνταξη, ασθένεια & Αγροτική Εστία) επί ένα έτος για κάθε παιδί μετά το πρώτο παιδί. Χορηγείται σε αγρότισσες ασφαλισμένες στον κλάδο κύριας ασφάλισης αγροτών. (ΝΟΜΟΣ 3227/2004 ΦΕΚ 31Α)

Στους ασφαλισμένους των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (πλην ΟΓΑ) αναγνωρίζεται πλασματικός συντάξιμος χρόνος για κάθε παιδί γεννημένο μετά την 1-1-2000 (1 έτος ή 300 μέρες ασφάλισης για το 1ο παιδί, 2 έτη ή 600 μέρες ασφάλισης για το 2ο παιδί και το ίδιο για το 3ο. Τα ποσά για την εξαγορά βαρύνουν τους ασφαλιστικούς φορείς. (ΝΟΜΟΣ 3655/2008 ΦΕΚ58Α άρθρο141)

Μείωση κατά 50% των ασφαλιστικών εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης για ένα 12μηνο για τις μανάδες που γέννησαν το 3ο παιδί. Ισχύει και για την ααυτοαπασχόληση. (ΝΟΜΟΣ 3655/2008 ΦΕΚ58Α άρθρο141)

ΕΡΓΑΣΙΑ
(Υπουργείο Απασχόλησης)
Ιδιωτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται σε πρόσληψη μέχρι 3% του προσωπικού τους από τρίτεκνους ή τέκνα τριτέκνων αν απασχολούν πάνω από 50 άτομα και δεν έχουν αρνητικό ισολογισμό. (ΝΟΜΟΣ 2643/1998 ΦΕΚ 220Α & ΝΟΜΟΣ 3454/2006 ΦΕΚ 75Α)

Προσλήψεις σε θέσεις που προκυρήσσονται για προστατευόμενες κατηγορίες προσώπων στο ευρύτερο Δημόσιο 2%. (ΝΟΜΟΣ 2643/1998 & 3454/2006 ΦΕΚ75Α)

Προσλήψεις σε θέσεις που προκυρήσσονται για προστατευόμενες κατηγορίες προσώπων χωρίς διαγωνισμό ή επιλογή στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ & ΟΤΑ 2% . (ΝΟΜΟΣ 2643/1998 & 3454/2006 ΦΕΚ75Α)

Προσλήψεις με σύμβαση αορίστου χρόνου σε Δημόσιες Υπηρεσίες ΝΠΔΔ και ΟΤΑ μέσω ΑΣΕΠ 10% των προκηρυσσόμενων θέσεων. (ΝΟΜΟΣ 2190/1994 ΦΕΚ28Α & ΝΟΜΟΣ 3260/2004 & ΝΟΜΟΣ 3454/2006 ΦΕΚ75Α)

Αναλογεί ποσοστό 10% των θέσεων για μερική απασχόληση σε Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ κατά προτεραιότητα σε πολύτεκνους και αν περισσέψουν θέσεις σε τριτέκνους. (ΝΟΜΟΣ 3250/2004 ΦΕΚ 124Α & ΝΟΜΟΣ 3454/2006 ΦΕΚ75Α)

Δημόσιοι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι μπορούν να μετατεθούν στον τόπο συμφερόντων τους και δε μετατίθενται παρά μόνο με αίτησή τους. (ΝΟΜΟΣ 1910/1944 ΦΕΚ 229Α & 3454/2006 & ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Υπ.Εσωτ ΔΙ-ΔΑΔ/Φ48/31//9253/12-4-2007)

Εισαγωγή στις Σχολές Αστυνομίας ποσοστό 4% των προκηρυσσόμενων θέσεων. (ΝΟΜΟΣ 1481/1984 ΦΕΚ 152Α, ΝΟΜΟΣ 3454/2006, ΝΟΜΟΣ 3511/2006, ΝΟΜΟΣ 3585/2007 & ΝΟΜΟΣ 3667/2008 ΦΕΚ114Α)
Προσαύξηση 50 βαθμών για κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα. (ΠΔ 19/2006 ΦΕΚ 16Α)
Εισαγωγή στις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού 3% επιπλέον των προκηρυσσόμενων θέσεων. (ΝΟΜΟΣ 380/1976 ΦΕΚ 178Α, ΝΟΜΟΣ 3454/2006, ΝΟΜΟΣ 3667/2008 ΦΕΚ 114Α)

Άδεια άσκησης υπαίθριου πλανόδιου & στάσιμου εμπορίου μέχρι 15% των θέσεων χορηγούνται σε 3τεκνους και πολύτεκνους κατά σειρά προτεραιότητας. Αιτήσεις στον τοπικό Δἠμο, ή Νομαρχία. Υπ.Ανάπτυξης (ΝΟΜΟΣ 2323/1995 ΦΕΚ 145Α  ΝΟΜΟΣ 3377/2005 ΦΕΚ202Α)

Άδεια λαικής αγοράς μέχρι 15% των θέσεων χορηγούνται σε 3τεκνους και πολύτεκνους κατά σειρά προτεραιότητας. Αιτήσεις στον τοπικό Οργανισμό Λαϊκών Αγορών μετά από σχετική προκύρηξη (ΝΟΜΟΣ 2323/1995 ΦΕΚ 145Α & ΝΟΜΟΣ 3377/2005 ΦΕΚ202Α) Οργαν. Λαικων Αγορων Αθηνας. Οργαν. Λαικων Αγορων Θεσ/νικης.

20% των αναπληρωτών εκπαιδευτικών πτυχιούχων ΑΕΙ από τους εγγεγραμμένους στο σχετικό πίνακα του τοπικού γραφείου Β΄βαθμιας εκπαιδ. (Μάιο-Ιούνιο) καλύπτεται από 3τεκνους. (ΝΟΜΟΣ 3255/2004 ΦΕΚ 138Α& ΝΟΜΟΣ 3454/2006 )

Στα Ινστιτούτα δια βίου Εκπαίδευσης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης οι εκπαιδευτές γονείς τριών τέκνων και άνω κατά τη μοριοδότησή τους λαμβάνουν προσαύξηση 10% επί των μορίων που συγκέντρωσαν. (ΝΟΜΟΣ 3369/2005 ΦΕΚ 171Α, ΝΟΜΟΣ 3454/2006)

ΑΔΕΙΑ Μητρότητας (Ν 2683/1999 ΦΕΚ 19Α Αρθρο 52)
ΑΔΕΙΑ Ανατροφής. Χορηγούνται 2 έτη άνευ αποδοχών σε μητέρα που έχει τρία παιδιά και άνω (με ένα τουλάχιστον κάτω των 6 ετών). 3 μήνες από αυτή την άδεια (είτε διαδοχικοί, είτε σποραδικά) καλύπτονται από πλήρεις αποδοχές.

ΣΤΕΓΗ
Άτοκο δάνειο πρώτης κατοικίας από τον ΟΕΚ με 25 χρόνια διάρκεια και έως 2 χρόνια περίοδο χάριτος. (σελίδα ΟΕΚ) (ΥΑ 50455/2006 ΦΕΚ 1620Β & 50072/2007, 50071/2007, 50007/2006, 50008/2006 & 50861/2006)
Επιδότηση ενοικίου από τον ΟΕΚ. (ΥΑ 26220/372/2008 ΦΕΚ 1089Β & ΔΟΛ ΚΕΠ.Φ15/25/17482 ΦΕΚ 1263Β)
Δικαίωμα προτίμησης στις λαϊκές κατοικίες. (ΝΟΜΟΣ 775/1964 ΦΕΚ254Α & 3454/2006) Υπ.Υγείας

ΦΟΡΟΙ
Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης για αγορά καινούργιου αυτοκινήτου μέχρι 2.000 κυβικά. Άνω των 2.000 κ.ε μείωση του τέλους κατά 50%. (ΝΟΜΟΣ 3454/2006 ΦΕΚ 75Α & ΥΑΔ 1163/147Ἄ0018 ΦΕΚ 1192/2006)

Το ύψος του αφορολόγητου εισοδήματος για τις τρίτεκνες οικογένειες αποφασίζεται κάθε χρόνο από το Υπ.Οικονομικών (για το 2008 ήταν 22.000€). (ΝΟΜΟΣ 2238/1994 ΦΕΚ 151Α ΝΟΜΟΣ 3522/2006 ΦΕΚ 276Α & ΠΟΛ 1154/2007 ΝΟΜΟΣ 3697/2008 ΦΕΚ 194)

Εξαίρεση της δαπάνης απόκτησης πρώτης κατοικίας από το τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων για κατοικία έως 225 τ.μ. (ΝΟΜΟΣ 1078/1980 ΦΕΚ238Α, ΝΟΜΟΣ 2961/2001 ΦΕΚ 266Α, ΝΟΜΟΣ 3634/2008 ΦΕΚ9Α)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
35% των εισακτέων σε Ανώτατα Στρατιωτικά Ιδρύματα και στις Σχολές των Υπαξιωματικών καλύπτονται κατά σειρά επιτυχίας από πολύτεκνους και 3τεκνους. (ΝΟΜΟΣ 3648/2008 ΦΕΚ 38Α)

Μετεγγραφή σε ΑΕΙ-ΤΕΙ του τόπου συμφερόντων τους αρκεί να το αιτηθούν στο α΄ εξάμηνο. (ΝΟΜΟΣ 3282/2004 ΦΕΚ 208Α)

Μοριοδότηση των υποψήφιων σπουδαστών στα Δημόσια ΙΕΚ και καταβολή μειωμένων διδάκτρων. (ΝΟΜΟΣ3369/2005 ΦΕΚ 171Α & ΝΟΜΟΣ 3454/2006)

ΛΟΙΠΑ
Ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας παρέχει δελτία κοινωνικού τουρισμού (μια 7ήμερη εκδρομή ανά έτος), δελτία για το θέατρο και για αγορά βιβλίων.

Χορηγείται κάρτα πολιτισμού από το υπουργείο πολιτισμού (με αίτηση στα τοπικά ΚΕΠ) που παρέχει ελεύθερη είσοδο στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, σε ορισμένες παραστάσεις της Λυρικής Σκηνής και του Εθνικού θεάτρου και έκπτωση σε συγκεκριμένα θέατρα και στο Σύλλογο Βιβλιοπωλών Βορείου Ελλάδος. (ΝΟΜΟΣ 3454/2006 & ΥΠΠΟ 15055/2004 ΦΕΚ 423Β)

Πατέρας 3 τέκνων απαλλάσσεται της στρατιωτικής θητείας.
Το μοναδικό αγόρι , ή το μεγαλύτερο αγόρι 3τεκνης οικογένειας υπηρετεί 9μηνη θητεία. (ΝΟΜΟΣ 3421/2005 ΦΕΚ 302Α)

Η ΕΥΔΑΠ μετά από αίτηση συνοδευόμενη από οικογενειακή κατάσταση κάνει έκπτωση στο τιμολόγιό της.

Υπάρχουν Δήμοι που χορηγούν έκπτωση στα δημοτικά τέλη σε τρίτεκνες (και πολύτεκνες) οικογένειες (π.χ. Δήμος Αμαρουσίου, Καλλιθέας, Περιστερίου).

Δεν υπάρχουν σχόλια: