Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2009

ΦΟΡΟΣ 2009 - ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΟΡΙΟ


Το αφορολόγητο ποσό για εισοδήματα Μισθωτών με τρία τέκνα για τη χρήση 2008 είναι 22.000 ευρώ.

Για επαγγελματίες με τρια τέκνα είναι 20.500 ευρώ.

Αναλυτικά:
Ο φορολογούμενος απαλλάσεται πέρα από τη βασική κλίμακα (12.000 για μισθωτούς και 10.500 για επαγγελματίες) για άλλα 1.000 ευρώ αν έχει ένα παιδί που τον βαρύνει, 2.000 ευρώ αν έχει 2 παιδιά, 10.000 αν έχει 3 παιδιά και άλλα 1.000 ευρώ για κάθε ένα παιδί πέρα από τα 3 (π.χ. 4τεκνος μισθωτός απαλλάσεται για 23.000)


Προσοχή: 3τεκνη οικογένεια όπου η σύζυγος έχει 1 παιδί από προηγούμενο γάμο που τη βαρύνει και άλλα 2 παιδιά με τον νέο σύζυγο που βαρύνουν το σύζυγο απαλάσσεται ως εξής: ο σύζυγος για 14.000 ευρώ και η συζυγος για 1.000 ευρω.

Δεν υπάρχουν σχόλια: